IAS 18 – Revenue vs IFRS-15 Revenue from contracts with customers. Gəlirlərin uçotda əks etdirilməsi.

Salam dostlar! Sizlərlə gəlirlərin uçotda əks etdirilməsi ilə bağlı paylaşım etmək istərdim. Məsələyə keçməzdən öncə onu qeyd edim ki, əvvəllər gəlirlərin uçotda əks etdirilməsi IAS 18- Revenue standartı ilə əks etdirlirdi. IAS 18 IASB tərəfindən 1982-ci ildə hazırlanmış və 1993-cü ildən etibarən qüvvəyə minmişdir. Hal-hazırda isə bu standartın tətbiqi qüvvədən düşmüş və bu standartı 2018-ci …

IAS 18 – Revenue vs IFRS-15 Revenue from contracts with customers. Gəlirlərin uçotda əks etdirilməsi. Devamı »

FIFO,LIFO yoxsa FEFO.

Salam dostlar. Sizlərlə faydalı və bilgiləndirici hesab etdiyim kiçik bir şeyipaylaşmaq istərdim. Bilirsiz ki, mal-materialların (inventory)uçotu,qiymətləndirilməsi və hesabatda əks etdirilməsi IAS 2- Inventory standartıilə tənzimlənir. (Təbii ki,burada IAS 1-in tələbini də unutmaq olmaz. Amma obaşqa mövzu olduğu üçün toxunmayacam).Bəzən elə başa düşülür ki, şirkət özünün uçot siyasətində (accounting policy)FIFO (First in,First out) metodunu seçdisə, demək …

FIFO,LIFO yoxsa FEFO. Devamı »

ƏSAS VƏSAİT (PROPERTY,PLANT AND EQUİPMENT) YOXSA İNVESTİSİYA MÜLKİYYƏTİ (INVESTMENT PROPERTY)?

Salam,hörmətli qrup üzvləri. Bu gün Sizlərlə daha bir maraq doğuran və fikir ayrılığına səbəb olan bir mövzu haqqında paylaşım edəcəm. Bu mövzu haqında yazmazdan öncə onu vurğulayım ki,mühasibat uçotunda Maliyyə Nazirliyin təsdiq etdiyi hesablar planı (3 rəqəmli kodlar) beynəlxalq standartın (IFRS) tələblərinə uyğun hazırlanmışdır və IAS 1 Presentation of Financial Statements və Conceptual Framework of Financial Statements-a uyğunlaşdırılmışdır. Bunu vurğulamağımın …

ƏSAS VƏSAİT (PROPERTY,PLANT AND EQUİPMENT) YOXSA İNVESTİSİYA MÜLKİYYƏTİ (INVESTMENT PROPERTY)? Devamı »

Scroll to Top